Trích quỹ giải tennis từ thiện Phong Điền - Cup Gia Lê trao cho sinh viên nghèo hiếu học

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học vừa nhận được 15.000.000 đ (mười lăm triệu đồng) từ quý doanh nhân đồng hương Phong Điền, số tiền này được trích từ gây quỹ giải Tennis từ thiện Phong Điền - Cup Gia Lê lần IV/ 2018, dành cho năm sinh viên quê Phong Điền ( 3.000.000 đ/suất). Số học bổng này sẽ được trao vào ngày 16/11/2018 tại quê nhà.

tri ?ch quy ? gia ?i tennis tu ? thie ?n phong die ?n   cup gia le trao cho sinh vien nghe ?o hie ?u hoc

Ngoài ra còn huy động tiền xây nhà tình thương, giúp người nghèo, học bổng học sinh... Kính cám ơn và kính chúc quý doanh nhân Phong Điền kinh doanh thanh đạt để góp phần chia sẻ khó khăn ở quê nhà.

tri ?ch quy ? gia ?i tennis tu ? thie ?n phong die ?n   cup gia le trao cho sinh vien nghe ?o hie ?u hoc