TENNIS HUẾ & YÊU HUẾ

Diễn đàn Tennis Huế & yêu Huế là nơi chia sẻ, kết nối, giao lưu tennis, giao thương trong công việc kinh doanh.... của những người con xứ Huế xa quê và những người yêu Huế thân thương. Diễn đàn nhằm hệ thống hóa bảng điểm trình vận động viên qua các giải đấu, các buổi offline để tạo sự công bằng cho các vận động viên khi tham gia giải đấu có sự đồng đều về trình thi đấu.

gioi thieu


gioi thieu


Diễn đàn là nơi để trao đổi kinh nghiệm-kỷ thuật-chiến thuật trong thi đấu.Cung cấp và quảng bá các sản phẩm dịch vụ liên quan đến tennis và kinh doanh của các thành viên. Diễn đàn là nợi để gắn kết yêu thương, chia sẽ với những mãnh đời khó khăn trong cuộc sống, để chia sẽ các thiệt hại do thiên tai -lũ lụt của bà con tại Huế. Diễn đàn cũng để kết nối đồng hương, kết nối Lãnh đạo với những người con xa quê......

gioi thieu


Điều Khoản Và Quy Định

Nhà cung cấp (chúng tôi) của dịch vụ cung cấp bới trang web này (Dịch vụ) không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung của thành viên (Nội dung). Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.

Bạn phải đồng ý không sử dụng Dịch vụ để đăng hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung mà có tính phỉ báng, lăng mạ, hận thù, đe dọa, thư rác hay thư rác giống như, có khả năng xúc phạm, có chứa nội dung người lớn (đồ trụy), có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

gioi thieu

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ Nội dung nào đăng trên diễn đàn với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa Nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) với Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn cho phép Chúng tôi không độc quyền, sử dụng, tái bản Nội dung của bạn với Dịch vụ. Bạn giữ quyền trên toàn Nội dung của mình. Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất ký Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ - Góp ý.