GIẢI TENNIS TỪ THIỆN VNN PHÚ VANG TRANH CÚP DOANH NHÂN T-T-HUẾ 2023