GIẢI TENNIS TỪ THIỆN PHONG ĐIỀN LẦN 10/2023 - TRANH CÚP CÔNG THÀNH